ADR

Junta de Centre

La Junta de Centre n’és el màxim òrgan de govern (a l’entorn de la Facultat), on es troben representats els seus membres. En formen part el degà o la degana, que la presideix, i 60 membres electes distribuïts de la manera següent:

  • 31 representants del professorat amb vinculació permanent.
  • 1 representant professorat sense vinculació permanent.
  • 4 representants del professorat associat d’institucions sanitàries,
  • 2 representants del personal investigador en formació vinculats als departaments o seccions departamentals adscrits a la Facultat.
  • 16 representants dels estudiants i les estudiantes.
  • 6 representants del personal d’administració i serveis.

 

Actualment, la representació dels estudiants i estudiantes està constituïda de la següent manera:

  • 13 estudiants i estudiantes que pertanyen a DAM (Delegació d’Alumnes de Medicina)
  • 3 estudiants i estudiantes que pertanyen a AVEO (Asociación Valenciana de Estudiantes de Odontología).