ADR

Composició

La composició de l’Assemblea de Representants d’Estudiants del centre es fa d’acord amb el que disposa l’art. 174 dels Estatuts de la Universitat:

 

 1. Pels representants elegits en els cursos d’estudis de grau i pels representants elegits pels estudiants i les estudiantes matriculats en cadascun dels programes oficials de postgrau de la Facultat de Medicina i els departaments que té adscrits, en nombre de 25, d’acord a un total de dos estudiants representants per curs de les titulacions de medicina i odontologia i tres estudiants representants dels estudis de postgrau. Els càrrecs de representació que queden vacants no seran efectius en el càlcul del quòrum.
 2. Pels estudiants i les estudiantes membres de la Junta de Centre de la Facultat de Medicina i Odontologia.
 3. Pels claustrals elegits pels estudiants i les estudiantes de la Facultat de Medicina i Odontologia.

 

REPRESENTANTS ADR – Grau Medicina

 1. Javier Bernabeu Sendra
 2. Miguel Bou Alonso
 3. Pascual Císcar Fernández 
 4. Àngela Juan Liñán
 5. Neus Ridaura Navarro
 6. Víctor Marcos Garcés
 7. Rubén Rubio Haro
 8. Cecília Sanjuan Ortiz
 9. Jose Manuel Soler de Andrés
 10. Borja Ruiz Aleixandre

 

REPRESENTANTS ADR – Grau Odontología

 1. Monir Aazzouzi Abdelkader
 2. José Luis Alcantud Pastor
 3. Lucía Buendía Sempere
 4. Laura Gutiérrez Castillo
 5. Raquel León Martínez
 6. Ana Marmeneu Manero
 7. Ofelia Sánchez Conca
 8. Beatriz San Font

 

REPRESENTANTS CLAUSTRE

 1. Clara Bayo Molina (A Contracorrent)
 2. Jordi Garrigós Cucarella (BEA)
 3. José Juan Ramis Ferrer (BEA)
 4. Beatriz Verdoy Agustina (BEA)
 5. Laura Guerrero Olivo (AVEO)

 

REPRESENTANTS JUNTA DE CENTRE – AVEO Asciación Valenciana de Estudiantes de Odontología

 1. Laura Guerrero Olivo
 2. Adrián Cámara Narejos
 3. Sandra Soriano López

 

REPRESENTANTS JUNTA DE CENTRE – DAM Delegació d’Alumnes de Medicina

 1. Joan Pacheco Campello
 2. Andrea Garcia Mas
 3. Antonio Garre Andrés
 4. Ana Rosa Álvarez Rubio
 5. Francesc Moncho Francés
 6. Maria Puigcerver Mas
 7. Anna Borja Lloret
 8. Elena Gurrea Almela
 9. Francisco Javier Hidalgo López
 10. Àngela Vidal Bataller
 11. Beatriz Atienda Carbonell
 12. Paula Sala Ivars
 13. Javier Garulo Nicolás

 1554337_10153758630305268_487957805_n