ADR

Mesa de Coordinació

La Mesa de Coordinació està formada, com a mínim, per la Coordinadora o el Coordinador, la Vicecoordinadora o el Vicecoordinador, la Secretària o el Secretari, la Tresorera o el Tresorer, un portaveu per cada titulació de grau de la facultat i una o un vocal.

COORDINADORA ADR – Andrea Garcia Mas

Coordinadora AdR

 

La Coordinadora o el Coordinador és el màxim responsable de la direcció i la gestió de l’Assemblea de Representants d’Estudiants del centre.

       Contacte:

      – Correu electrònic: marshall.amas@gmail.com

      – Facebook: Mandy Marshall

 

VICECOORDINADOR ADR – Borja Ruiz Aleixandre

_MG_1539

La Vicecoordinadora o el Vicecoordinador és el responsable de la suplència de la Coordinadora o el Coordinador i de la col·laboració en la gestió de l’Assemblea de Representants d’Estudiants del centre, i assumeix les funcions de la Coordinadora o el Coordinador en el cas de la seua absència i col·labora amb ell en la gestió de l’AdR.

     Contacte:

    – Correu electrònic: b.ruiz.aleix@gmail.com

    – Facebook: Borja Ruiz Aleixandre

SECRETÀRIA ADR – Elena Gurrea Almela

Secretària AdR

..La Secretària o el Secretari és el responsable dels tràmits administratius de l’Assemblea de Representants d’Estudiants del centre i les seues tasques consisteixen a preparar tots els documents, actes i instàncies, en col·laboració amb la Coordinadora o el Coordinador.

   Contacte:

    Correu electrònic: elena_ga93@hotmail.com

    – Facebook: Helen Gurren

TRESORER ADR – Antonio Garre Andrés

Tresorer AdR

La Tresorera o el Tresorer és el màxim responsable de la gestió econòmica de l’Assemblea de Representants d’Estudiants del centre i ha de gestionar els recursos que són atorgats a l’Assemblea de Representants d’Estudiants del centre.

     Contacte:

  – Correu electrònic: antoniogaan@gmail.com

  – Facebook: Antoshka Garre Andrés

.

.

.

.

PORTAVEU MEDICINA – Beatriz Atienza Carbonell

Portaveu Medicina

Les i els portaveus de les titulacions de graus tindran com a funció ser la veu de les reclames i defensors dels estudiants de les titulacions de grau a les que representen.

  Contacte:

– Correu electrònic: beatrizatica@hotmail.com

– Facebook: Beatriz Atienza

 

 

 

 

 

PORTAVEU ODONTOLOGIA – Adrián Cámara Narejos

Adri

 

Les i els portaveus de les titulacions de graus tindran com a funció ser la veu de les reclames i defensors dels estudiants de les titulacions de grau a les que representen.

  Contacte:

– Correu electrònic: adriancamara94@gmail.com

– Facebook: Adrián Cámara