ADR

RRI

El reglament de règim interior (RRI) és una norma interna que inclou el conjunt d’objectius, principis, drets, responsabilitats i normes pels quals es regula la convivència de tots els membres i que tenen com a objectiu regular l’organització de l’Assemblea de Representants.

Feu click per accedir PDF RRI

 

 

Logo Adr